O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ОСТИН-УСТИН

Tasnif: ’ағдар-тўнтар’. Кеча тузган режаларимиз остин-устин б ў л и б к е т д и. Ўзбек тилида мустақил ишлатилмайдиган астын ва устын сўзларидан таркиб топган бу жуфт сўз қисмлари асли аст ва уст отларига қадимги ўрин келишиги қўшимчасини қўшиб ҳосил қилинган; ўзбек тилида а унлиси â унлисига алмашган, ы унлиларининг қаттиқлик белгиси йўқолган: (аст + ын)-(уст + ын) > âстин-устин.