O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ЎРДАК

Tasnif: ’сувда сузиб, боши билан шўнғиб овқатланадиган ялпоқ тумшуқли қуш’. Шошган ў р д а к ҳам боши билан, ҳам думи билан шўнғийди (Мақол). Бу от қадимги туркий тилдаги ’шўнғи-’ маъносини англатган öр- феълидан -дак қўшимчаси билан ясалган; ўзбек тилида ö: унлисининг юмшоқлик белгиси йўқолган: ö:р— + дак = öрдак > ордак. Бу сўзни бошқача талқин этиш Ҳам мумкин: ’шўнғи-’ маъносини англатган ö:р- феълига ’такрор’ маъносини ифодаловчи —ла қўшимчасининг —да шаклини қўшиб ҳосил қилинган шаклидан -к қўшимчаси билан ясалган (Девон, I, 128, ДС, 388); ўзбек тилида ö унлисининг юмшоқлик белгиси йўқолган: (öр- + да = орда-) + к = öрдак > ордак. Ордак сўзи асли ’кўп марта шўнғувчи’ маъносини англатган: бу қушга ном шу хусусияти асосида берилган.