O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ОҚИЛ

Tasnif: Бу арабча сўз ъāqil(un) шаклига эга (АРС, 529); ўзбек тилига чўзиқ фатҳали айн товушини а унлисига алмаштириб қабул қилинган: ъāqil -» âқил(оқил). Бу сўз асли араб тилидаги 'юксак даражада фикр юритиш қобилиятига эга бўлди' маъносини англатувчи ъaqala феълидан ясалган аслий сифат бўлиб (АТГ, 43); 'юксак даражада фикр юритиш қобилиятига эга', 'ақли бутун', 'ўткир ақл соҳиби' каби маъноларни англатади: оҳил инсон каби (ЎТИЛ, I, 558). Бу сўз кишидан нарсага кўчириб ишлатилиши натижасида 'ақл билан айтилган ёки бажарилган' маъносини англата бошлаган: оқил тадбир каби. Оқил сўзи эркак кишининг атоқли оти сифатида ҳам ишлатилади.