O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ФАР АЗ

Tasnif: Бу арабча сўз асли fard(un) шаклига эга (АРС, 590); кўпмаъноли farada феълининг 'тахмин қилди' маъноси билан ҳосил қилинган I боб масдари бўлиб (АРС, 590), ўзбек тилига дзад ундошини з ундошига алмаштириб, rd товушлари оралиғига а унлисини қўшиб қабул қилинган [Шу усул билан бу сўз диний мундарижали фарз сўзидан (қ,.) фарқланган бўлса керак]: fard -> фараз (Тожик тилига а унлисини қўшмай фарз шаклида олинган -ТжРС, 406); тахминий мулоҳаза' маъносини англатади (АРС, 590; ЎТИЛ, И, 294).