O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ФЕЪЛ-АТВОР

Tasnif: Бу жуфт сўз ўзбек тилида арабча феъл (к,.) ва атвор сўзларидан тузилган. Атвор сўзи 'аста-секин ўзгарди' маъносини англатувчи tavvara феълидан (АРС, 483) ҳосил қилинган I боб масдари tavr(un) сўзининг (АРС, 483) кўплик шакли бўлиб (АТГ, 40), араб тилида беш маънони англатади (АРС, 483); ўзбек тилида шу жуфт сўз таркибидагина 'руҳий ҳолат', 'хулқ' маънолари билан қатнашади.