O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ФУТУР

Tasnif: Бу арабча сўз futfīr(un) шаклига эга (АРС,580); ўзбек тилига чўзиқ u унлисини у унлисига алмаштириб қабул қилинган: filtīr -» футур; кўпмаъноли fatara феълининг 'заифлашди', 'озайди' маъноси асосида (АРС, 580) ҳосил қилинган I боб масдари бўлиб (АТГ, 143), араб тилида 'заифлик', 'бўшашганлик' маъ- носини англатади (АРС, 580); ўзбек тилида бу сўз 'шикаст', 'зарар' маъноларини англатиш учун ишлатилади (ЎТИЛ, II, 308). Сўзлашув тилида бу сўз путур тарзида ҳам талаффуз қилинади.