O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ФУҚАРО

Tasnif: Бу арабча сўз асли fuqarāьu шаклига эга (АРС, 605); ўзбек тилига чўзиқ ā унлисини â унлисига алмаштириб, сўз охиридаги даммали ҳамзани ташлаб қабул қилинган: fuqarāьu -> фуқâра (фуқаро); асли фақир сўзининг (қ.) кўплик шакли бўлиб (АТГ, 41), араб тилида 'қашшоқлар' маъносини билдиради (АРС, 605); ўзбек тилида бу сўз 'бирор мамлакатнинг доимий аҳолиси' маъносини англатиш учун ишлатилади (ЎТИЛ, II, 309).